நிஜமாக பெண்கள் வாய்வழி உறவு கொள்வது விரும்புகிறார்களா இல்லை ஆண்கள் அதை கட்டாயப்படுத்தி செய்கிறார்களா?

நிஜமாக பெண்கள் வாய்வழி உறவு கொள்வது விரும்புகிறார்களா இல்லை ஆண்கள் அதை கட்டாயப்படுத்தி செய்கிறார்களா?

நிஜமாக பெண்கள் வாய்வழி உறவு கொள்வது விரும்புகிறார்களா இல்லை ஆண்கள் அதை கட்டாயப்படுத்தி செய்கிறார்களா?


நிஜமாக பெண்கள் வாய்வழி உறவு கொள்வது விரும்புகிறார்களா இல்லை ஆண்கள் அதை கட்டாயப்படுத்தி செய்கிறார்களா?

இரண்டு மாதிரியும் நடக்கிறது. பொதுவாக ஆண்களுக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும், அதனால் பெண்களை கட்டாயப்படுத்தி ஆண்குறியை நக்கி, சூப்ப வைக்கும் ஆண்களும் நிறைய இருக்கின்றார்கள். அதேபோல் பெண்களாகவே விரும்பியும் இதை செய்கின்றார்கள். ஆண்குறியை ஊம்பும்போது ஆணுக்குத்தான் பேரின்பம் ஏற்படுதே தவிர பெண்ணுக்கில்லை.

ஆனாலும் பெண்கள் இதை செய்வதற்கான முக்கிய காரணம் ஆனை மகிழ்வித்து இன்பம் கொடுக்க வேண்டுமென்பதே. ஆண்கள் அதிகமாக பெண்களுக்கு பாலியல் இன்பம் கொடுப்பார்களென்றால் பெண்களும் அதற்குப் பிரதிஈடாக இதைச் செய்வார்கள்.

இதை நான் அனுபவம் மூலமாக கண்டுள்ளேன். என் மனைவி என் உறுப்பை எப்போதும் வாயில் எடுக்க மாட்டாள். ஆனால் நான் அவளுக்கு பல உச்சங்களை கொடுக்கும்போது, அவளை நிறைய கொஞ்சும்போது, அவள்மீது அளவுகடந்த பாசம் காட்டும்போதெல்லாம் இதைச் செய்வாள். 

சிலபோது பகல்வேளைகளில்கூட எதிர்பார்க்காமல் surprise ஆக இப்படி செய்வதுண்டு. எனவே உங்கள் மனைவி/காதலியிடம் இதை நீங்கள் எதிர்பார்த்தால், முதலில் நீங்கள் அளவுகடந்த பாசத்தை அவள்மேல் கொட்டுங்கள். கட்டிலில் அவளுக்கு பேரின்பத்தை அளியுங்கள், பிரதிஈடாக அவளும் உங்கள் ஆசைகளையெல்லாம் ஒன்றுவிடாது நிறைவேற்றுவாள்.
Previous Post Next Post

نموذج الاتصال