உடலுறவின் போது, ஆண் பெண் உறுப்பை சப்புவதன் காரணம் என்ன?

உடலுறவின் போது, ஆண் பெண் உறுப்பை சப்புவதன் காரணம் என்ன?


உடலுறவின் போது, ஆண் பெண் உறுப்பை சப்புவதன் காரணம் என்ன?


காரணம் பல உண்டு

கணவன் மனைவிக்குள் நடக்கும் கட்டிப்பிடி கலவி போராட்டத்தில் நாவால் கீழ் சுழட்டி போரிடும் வித்தையால் கலவிப்போரில் இருவருமே தோற்று வெற்றி பெருவதற்கான வலிய வழி முறையே

பெரும்பாலும் அனேக ஆண்கள் கலவிப்போரின் தொடக்கத்திலேயே ஆடையின்றி நிராயுதபாணியாய் போரிட தொடங்குகின்றனர்

ஆனால் பெண்மை அவ்வளவு சீக்கிரத்தில் ஆடை களைவதில்லை மீறி களையும் பட்சத்தில் ஆண் களைத்தே ஆகவேண்டும் போரில்

பெண்ணுறுப்புடன் நாவால் சுழட்டி போரிட முதலில் அவள் மனதை வெல்லல் வேண்டும் இல்லையேல் வாய்ப்பு கிடையாது

மறைத்து வைக்கும் எந்த பொருளுக்கும் அதிக மதிப்பு உண்டு

சாதாரண பொருள்களுக்கே இந்நிலை எனில் உடலும் உடலும் மோதி கூடி பசிதீர்த்து கொள்ளும் உணர்ச்சி குவியலாம் கிளிட்டோரஸ் தேவதையை காணும் ஆவலில் ஆண்கள் முகர்ந்து பின் சப்புகின்றனர்

உடலுறவின் உச்சம் தொடும் வேளையில் பெண்ணின் யோனிக்கென்று சில மணங்கள் உண்டு …

யானை ஜாதி பெண்களின் யோனி அழுகிய முட்டையின் வாடை வீசும்

மான் ஜாதி பெண்களின் யோனி முல்லை மலர் மணம் வரும்

கழுதை சாதி பெண்களின் யோனி தென்னம் பூ மணம் வரும்

மான்சாதி வகை பெண்கள் 90% கற்புக்கரசிகள்..

கழுதை சாதி வகை பெண்கள் 70% கற்புக்கரசிகள்

யானை சாதி பெண்கள் 50 % குறைவான அளவிலே தான் கற்பிருக்கும்

யானை சாதி பெண்டீர் எப்போதும் கலவி குறித்த சிந்தனையிலேயே இருப்பர் ஒழுக்கம் தவருவர்

நான் படித்து தெரிந்த விசயத்தை அனுபவ பூர்வமாக கண்டுகொண்ட என் ஆராய்ச்சியில் நான் கண்ட உண்மை இக்கருத்துகள்

எனது கூற்று யாரையேனும் காயப்படுத்தி இருந்தால் மன்னிக்கவும்

நன்றி 🙏🙏🙏
Previous Post Next Post

نموذج الاتصال