வயதானவர்களுக்கு இரவில் தூக்கத்திற்கு பதிலாக அதிகம் சிறுநீர் வர காரணம்...?

வயதானவர்களுக்கு இரவில் தூக்கத்திற்கு பதிலாக அதிகம் சிறுநீர் வர காரணம்...?


வயதானவர்களுக்கு இரவில் தூக்கத்திற்கு பதிலாக அதிகம் சிறுநீர் வர காரணம்...?


வயது 62, நடு இரவில் மூன்று நான்கு முறை சிறுநீர் வருகிறது. சிறுநீரால் முழுமையாக தூக்கம் கெடுகிறது. இதற்கு என்ன செய்வது?

உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை சில ஆண்டுகள் முன்னதாக வந்துள்ளது.

வயதானவர்களுக்கு இந்த பிரச்சனை ஏற்படுவது சகஜம். இதற்கு காரணம் சிறுநீர்ப்பை என்பது வயதான காலத்தில் தன் வலிமையை படிப்படியாக இழந்து விடும்.

மாலை நேரத்தில் அதிக தண்ணீர் குடிப்பதால் இரவில் அடிக்கடி சிறுநீர் கழிக்க நேரிடும்.

இரவு உணவிற்குப் பிறகு காஃபின் மற்றும் ஆல்கஹால் இந்த பிரச்சனைக்கு வழிவகுக்கும்.

இரவில் சிறுநீர் கழிப்பதற்கான பிற பொதுவான காரணங்கள் பின்வருமாறு:
சிறுநீர்ப்பை அல்லது சிறுநீர் பாதையின் தொற்று.

இது பொதுவாக பகலில் திரவத்தைத் தக்க வைத்துக்கொள்வதால் ஏற்படுகிறது. இது பெரும்பாலும் அடி அல்லது கால்களில் குவிந்துள்ளநீராகும். தூங்குவதற்குப் பிறகு, புவியீர்ப்பு உங்கள் கால்களில் திரவத்தை வைத்திருக்காது. இது உங்கள் நரம்புகளுக்குள் மீண்டும் நுழைந்து உங்கள் சிறுநீரகங்களால் வடிகட்டப்பட்டு, சிறுநீரை உருவாக்கும். இது மற்றொரு காரணம்.

நிவாரணம் பெற :

இரவில் திரவ உட்கொள்ளலை கட்டுப்படுத்தவும். பகலில் நிறைய திரவங்களை (குறிப்பாக தண்ணீர்) குடிக்கவும்.

ஆனால் நீங்கள் தூங்குவதற்கு 2-4 மணி நேரத்திற்கு முன் திரவங்களை குறைக்கவும்....

உங்கள் டையூரிடிக்ஸ் (சிறுநீரிறக்கிகள்) பயன்பாட்டை நிர்வகிக்கவும்...

உங்கள் கால்களை உயர்த்தவும் அல்லது சுருக்க காலுறைகளைப் பயன்படுத்தவும்.

பிற்பகல் தூக்கத்தை அனுபவிக்கவும்.

இவற்றிற்கும் கட்டுப்படவில்லை என்றால் ஒரு சிறுநீரக மருத்துவரை காண வேண்டும்.
Previous Post Next Post

نموذج الاتصال